Contacteer ons

Vraag of opmerking?

Wij doen ons best om onze organisatie altijd te verbeteren. Jij kan ons daarbij helpen.
Stuur je algemene vragen of opmerkingen naar info@huisnederlandsbrussel.be

Heb je vragen of opmerkingen voor een specifieke medewerker? Op de pagina medewerkers vind je de contactgegevens van alle medewerkers van het Huis van het Nederlands Brussel.

Dien een klacht in

Ben je ontevreden en wil je een formele klacht indienen? Stuur dan een e-mail naar maarten.mommaerts@huisnederlandsbrussel.be met je naam, je contactgegevens en een duidelijke omschrijving van je klacht.

Dien een beroep in

Je bent niet tevreden met de procedure of het resultaat van een test met civiel effect? Je kan gratis een beroep indienen. Alle informatie vind je op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering.
Vragen over de beroepsprocedure kan je sturen naar tevredenheid@integratie-inburgering.be.

Het gaat over volgende testen:

  • Bewijs kennis Nederlands voor kinderbegeleiders en verantwoordelijken van kinderdagverblijven
  • Bewijs kennis Nederlands voor nationaliteitsaanvraag
  • Vrijstellingstoets Nederlands voor inburgering
  • Bewijs taalkennis Nederlands personeel openbare besturen
  • Bewijs kennis Nederlands onderwijspersoneel