Ik zoek een aanbod Nederlands voor jongeren

Het Huis van het Nederlands helpt volwassenen die Nederlands willen leren of oefenen. Dat wil zeggen dat wij een passend aanbod hebben voor iedereen vanaf 16 jaar.

Het Huis krijgt nochtans veel vragen voor Nederlands voor jongeren en kinderen. Op die individuele vragen kunnen wij geen passend antwoord geven. Wij verwijzen op dat ogenblik door, maar maken een onderscheid tussen twee groepen jongeren:

  • Zoek je activiteiten specifiek voor kinderen of jongeren? En kunnen je
    kinderen al Nederlands? Kijk dan op www.brusselbazaar.be voor meer
    informatie.
  • Zit de jongere of het kind in het Nederlandstalig onderwijs? Dan leert hij of zij al Nederlands op school en is het een goed idee om Nederlands te oefenen in de vrije tijd. Dit kan bij een Nederlandstalige sportclub, een jeugdvereniging, een gemeenschapscentrum in de buurt, enzovoort. Voor de meest correcte informatie kan u dan het beste terecht bij de school zelf. De school heeft immers het beste een zicht op de mogelijkheden in de buurt om Nederlands te oefenen.
  • Zit de jongere of het kind niet in het Nederlandstalig onderwijs en wilt hij of zij extra lessen volgen? Dan kan u onder meer terecht bij de privé-talenscholen. Deze vindt u hier. De scholen met een specifiek aanbod voor jongeren dragen het “kids-logo”.