Modules

CVO en CBE werken met een modulair systeem: het traject om Nederlands te leren is opgedeeld in verschillende modules. Een module bij een CVO duurt gemiddeld 120u. Wanneer de cursist kiest voor een intensieve module Nederlands (4x/week), duurt deze module twee maanden (ca. 10 weken). Een cursus 1x/week duurt een volledig schooljaar. Schematisch gezien geeft dit:

Het CBE biedt enkel beginnersmodules aan die langer duren. CBE biedt ook cursussen aan voor mensen die nog moeten leren lezen en schrijven in Latijns schrift (Analfi). CBE Brusselleer werkt met wachtlijsten. Het Huis brengt de school op de hoogte dat de cursist Nederlands wil leren. Kandidaat-cursisten worden verwittigd wanneer de cursus start. Dit overzicht geeft je een beeld van de niveaus Nederlands die de cursist kan bereiken.