Op stap naar BELvue

Van 26 februari tot 9 maart kan je gratis naar het BELvuemuseum en leer je België op een originele manier kennen. Zeven thema’s – zeven zalen – leiden je doorheen de geschiedenis van het land: democratie, welvaart, solidariteit, pluralisme, migratie, talen en Europa. In iedere zaal zijn getuigen aan het woord.

Ieder groepje cursisten verkent één van de zalen. Ze gaan op zoek naar informatie en beantwoorden een vragenfiche. Daarna stelt ieder groepje hun zaal voor aan de hele groep. Als afsluiter spelen de cursisten een grote quiz over België.

Als leerkracht begeleid je deze activiteit zelf, zonder gids. Bereid de activiteit voor met deze handleiding.

Handleiding rondleiding BELvue

Reserveren: via de website

Prijs: gratis voor 10 NT2-klassen

Taalniveau: vanaf 2.1

Aantal deelnemers: maximum 28

Duur: 2.00 - 2.30 u.

Meer info over BELvue? www.belvue.be

Lesmateriaal

Wil je de activiteit voorbereiden of opvolgen in de klas? Download onze NT2-klasfiches en de uitleg erbij. Vragen over dit materiaal zijn welkom op oefenkansen@huisnederlandsbrussel.be of via 02 501 66 64.

Info voor lesgevers bij de NT2-klasfiches

Info bij NT2-fiches

De NT2-klasfiches

Gebruik zoveel klasfiches als je wil, je kan ze afzonderlijk downloaden. BASIS duidt de oefeningen voor de lage taalniveaus aan, EXTRA de oefeningen voor de hogere taalniveaus.

Kruiswoordraadsel:
basis en extra
Themabladen Time's up: basis en extra