Op stap naar BELvue

België op een originele manier leren kennen? Ga naar de gloednieuwe expo van het BELvuemuseum. Zeven thema’s – zeven zalen – leiden je doorheen de geschiedenis van het land: democratie, welvaart, solidariteit, pluralisme, migratie, talen en Europa. In iedere zaal zijn getuigen aan het woord.

Ieder groepje cursisten verkent één van de zalen. Ze gaan op zoek naar informatie en beantwoorden een vragenfiche. Daarna stelt ieder groepje hun zaal voor aan de hele groep. Als afsluiter spelen de cursisten een grote quiz over België.

Als leerkracht begeleid je deze activiteit zelf, zonder gids. Bereid de activiteit voor met deze handleiding.

Handleiding rondleiding BELvue

Reserveren: mail naar Cerf.A@Kbs-frb.be

Groepstarief: 6€ per deelnemer - 5€ voor 18-25 jarigen - lid van Paspartoe

Taalniveau: vanaf 2.4

Aantal deelnemers: minimum 14, maximum 28. Je kan de activiteit eventueel samen met andere klassen inplannen

Duur: 2:30 - 3:00

Meer info over BELvue? www.belvue.be

Wil je de activiteit voorbereiden of opvolgen in de klas?

Wil je de activiteit voorbereiden of opvolgen in de klas? Download onze NT2-klasfiches en de uitleg erbij. Vragen over dit materiaal zijn welkom op oefenkansen@huisnederlandsbrussel.be of via 02 501 66 90.

Info voor lesgevers bij de NT2-klasfiches BELvue

Info bij NT2-fiches

De NT2-klasfiches BELvue

Gebruik zoveel klasfiches als je wil, je kan ze afzonderlijk downloaden. BASIS duidt de oefeningen voor de lage taalniveaus aan, EXTRA de oefeningen voor de hogere taalniveaus.