Medewerkers

Algemeen nummer en e-mailadres Huis van het Nederlands Brussel
02 501 66 60

Directie

Algemeen beleid

Ondersteunende diensten

Gebouw

Communicatie

Meet- en weetcel

Team Taalpromotie & oefenkansen

Team Screening en oriëntatie

Team Taalleren

Team Duidelijke taal

Team Taalbeleid