BX Brussels

BX Brussels is een échte Brusselse voetbalclub, voor en met Brusselaars. De vele talen die je in de Brusselse straten hoort, hoor je ook bij de spelers, coaches en medewerkers. De club vindt die talenkennis een meerwaarde. Maar tijdens trainingen en wedstrijden wordt toch vooral Frans gesproken.

Het Huis ondersteunt BX Brussels om het Nederlands een vaste plaats te geven in de clubwerking, zowel op als naast het veld: tijdens trainingen en wedstrijden, in de kantine, in de opleiding en vorming van coaches, tijdens evenementen…

De aandacht gaat daarbij vooral naar de kennis Nederlands van de coaches. Wat moet een coach kennen om een training (gedeeltelijk) in het Nederlands te geven? Hoe geef je training in het Nederlands aan een talig diverse groep? En hoe kan de club de coaches daarbij ondersteunen?

Daarnaast nemen we ook acties op het niveau van de organisatie. Hoe communiceren vaste medewerkers en vrijwilligers met een talig diverse groep spelers? Hoe kan de club zijn meertaligheid tonen in communicatie? Kan de club extra oefenkansen Nederlands organiseren voor vrijwilligers en ouders?

Dit project loopt gedurende één jaar en is opgestart in januari 2016 met steun van de Vlaamse Regering.