Nederlands in de culturele sector

Taaladvies op maat

Als culturele instelling of museum in Brussel krijgt u bezoekers uit alle hoeken van het land. De talenkennis van uw personeel is daarom een enorme meerwaarde voor een klantvriendelijke dienstverlening. Maar we weten het allemaal: meertalig personeel is niet altijd makkelijk te vinden.

Het Huis van het Nederlands Brussel

Voor al uw vragen over Nederlands leren en oefenen kan u bij een taaladviseur van het Huis terecht. Hij/zij geeft gratis eenmalig advies. Daarnaast biedt het Huis ook intensievere begeleidingen. Samen met u stippelt de taaladviseur een taaltraject uit, helemaal op maat van uw organisatie. Hierdoor leren en oefenen uw medewerkers het Nederlands dat ze effectief nodig hebben. En, minstens even belangrijk, ze leren het ook spreken op de werkvloer.

Wat kunnen wij doen voor u?

Alles kan, maar alles kan niet voor iedereen. Het Huis gaat steeds voor een pragmatische en realistische aanpak. Afhankelijk van de mogelijkheden kunnen er in een taaltraject één of meerdere van deze taalacties zitten: 

  • Een analyse van de taalsituatie in uw organisatie (hierbij wordt o.m. het niveau Nederlands van de medewerkers getest).
  • Het opmaken van een taalprofiel per functie: welk niveau Nederlands is nodig om de job goed uit te voeren? Een handig instrument dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden bij aanwervingen.
  • Lessen Nederlands, op maat van de functie of algemeen Nederlands.
  • Activiteiten om Nederlands te oefenen en te gebruiken op de werkvloer, bijvoorbeeld conversatietafels of peter-/meterschapsprojecten. 
  • ...

Heeft u interesse of wenst u graag meer informatie, dan kan u het team taaladvies van het Huis rechtstreeks contacteren.

Zowel De Munt als het Brussels Philharmonic deden al een beroep op onze diensten om de talenkennis van hun personeel te verbeteren en het Nederlands een plaats te geven binnen hun meertalige werkcontext.

Advies oefenkansen

Wil je als organisatie meer Brusselaars bereiken die Nederlands willen oefenen? Wil je zelf oefenkansen Nederlands creëren voor jouw publiek? Dan kan je bij ons ook terecht voor advies over oefenkansen.

Zakwoordenboekjes

Door de grote diversiteit aan culturen en talen biedt onze hoofdstad een buitengewoon cultureel aanbod. Het eerste contact met een cultuurhuis of museum gaat meestal via het onthaal en daar is meertaligheid een extra troef!

Het Huis van het Nederlands ontwikkelde daarom de drietalige woordenboekjes Frans, Nederlands Engels “Cultu(u)r(e)” en "Contact".

        

Cultu(u)r(e) is een praktisch woordenboekje met standaardzinnen en woordenschat over ticketreservaties, de vestiaire, rondleidingen en nog veel meer. Het zakwoordenboekje werd ontwikkeld op vraag van het Brussels Kunstenoverleg/le Réseau des Arts à Bruxelles en samen met de Brusselse Museumraad en de Erfgoedcel Brussel.

Contact is een boekje specifiek voor onthaalmedewerkers met woordenschat voor een telefonisch onthaal, betalingen, registratie, de weg uitleggen en andere opdrachten van een onthaalmedewerker. Het is ontwikkeld op initiatief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). 

Beide boekjes kan je bestellen of gratis downloaden.