Nederlands in ziekenhuizen

Iedereen wil in zijn eigen taal verzorgd worden. Dat hebben de Brusselse ziekenhuizen goed begrepen. Maar ze beseffen ook dat vooral Nederlands nog dikwijls een probleem vormt. Het Huis van het Nederlands werkt daarom al geruime tijd samen met enkele ziekenhuizen om tot een echte tweetalige zorgverlening te komen. 

Taalbeleidsplan

De meeste Brusselse ziekenhuizen hebben samen met het Huis van het Nederlands een taalbeleidsplan uitgewerkt. Daarin leggen ze vast welke acties ze willen ondernemen om het Nederlands een structurele plaats te geven in hun werking: taallessen, taalcoaching, maar ook conversatietafels, peter/meterschap. Hierdoor kunnen verplegers en onthaalmedewerkers de taal leren maar ook dagelijks oefenen.      

Interne taalverantwoordelijke

Enkele ziekenhuizen werken met een interne taalverantwoordelijke die de taalacties rond het Nederlands coördineert en opvolgt. Deze persoon wordt ondersteund door het Huis van het Nederlands en zorgt ervoor dat er een permanente aandacht is voor het Nederlands in het ziekenhuis. 

Zakwoordenboekje

Het Huis van het Nederlands ontwikkelde in samenwerking met het Huis voor Gezondheid "Opération NL/ Operatie FR". Dit is een tweetalig zakwoordenboekje waarin het verplegend en verzorgend personeel sleutelzinnen en uitdrukkingen terugvindt in het Frans en het Nederlands, die ze kunnen gebruiken in het contact met patiënten en bezoekers. Het boekje is te koop voor € 2,50. Bestellen kan via het invulformulier. Je kan het zakwoordenboekje ook gratis downloaden

E-learning platform HopiTAAL

Het Huis van het Nederlands Brussel ontwikkelde samen met de koepel van Irisziekenhuizen HopiTAAL, een elektronisch leerplatform op maat van het Brusselse ziekenhuispersoneel. Medewerkers kunnen er op elk moment terecht om hun  Nederlands bij te spijkeren.

 Interesse om zelf een project op te starten rond het Nederlands in jouw ziekenhuis? Neem dan contact op met taaladviseur Ann Mertens via  02 501 66 60.