Taalkot

Leerplek Nederlands voor jongeren

Taalkot is een initiatief van het Huis van het Nederlands Brussel voor jongeren uit Brusselse Centra Leren en Werken die hun Nederlands willen verbeteren.

In de Brusselse Centra Leren en Werken kunnen jongeren tussen 15 en 25 jaar opleiding en beroepservaring combineren: ze volgen twee dagen opleiding in een Centrum en werken twee dagen in een onderneming. Voor sommige jongeren blijft het traject moeilijk, omdat die weinig of geen Nederlands kennen.

Taalkot biedt deze jongeren een intensieve basiscursus Nederlands waar ze op een speelse manier Nederlands leren. Deze lessen worden in groepsverband begeleid door ervaren NT2 lesgevers. Ze vormen een tijdelijke vervanging van het werkgedeelte. De jongeren komen twee dagen per week naar Taalkot en volgen verder de lessen op school. De bedoeling is dat ze daarna kunnen doorstromen naar een stageplek om werkervaring op te doen.